Ontwormen van schapen

Ontwormen van schapen:

 

Het moment van ontwormen van schapen en lammeren blijkt vaak een discussiepunt. Vanwege het ontwikkelen van resistentie van maagdarmwormen tegen ontwormingsmiddelen is het belangrijk om te beseffen dat bij elke behandeling er geselecteerd wordt op resistentie. Resistentie is niet meer terug te draaien en daarom is het vertragen van de ontwikkeling op resistentie dus erg belangrijk. Het juiste moment van ontwormen en weidemanagement speelt hierbij een belangrijke rol. Lammeren moeten gedoseerd weerstand opbouwen tegen maagdarmwormen. Het is zinvol om voor het weideseizoen een plan van beweiding te maken en te bepalen wanneer er verwacht wordt dat er ontwormt moet worden. Neem de volgende punten in acht.

 

 • Het is niet nodig om schapen standaard te ontwormen voor bijvoorbeeld dekken.
 • Het enige logische moment van een standaard behandeling van de ooien is net na aflammeren. Op dat moment scheiden de ooien, door de stress rondom de geboorte van het lam, de meeste eieren uit. Wanneer schapen en lammeren tot het spenen goed omgeweid kunnen worden of tot spenen binnen gehuisvest worden, is het niet noodzakelijk om te ontwormen na aflammeren.
 • Jaarlingen die in voorgaand jaar een ernstige klinische infectie hebben doorgemaakt vormen een uitzondering, deze kunnen na aflammeren weer klinische verschijnselen krijgen en dienen dan ontwormd te worden.
 • Indien er besloten wordt om de ooien te ontwormen na aflammeren kan een deel van de ooien overgeslagen worden, dit vermindert de selectie op resistentie. Denk hierbij aan ooien die eenlingen hebben gekregen en dieren die goed in conditie zijn.
 • In principe kunnen lammeren op stal geen maagdarmworminfecties oplopen (tenzij er vers gras wordt gevoerd uit een vuile weide), het behandelen van lammeren voordat ze naar buiten gaan is daarom niet zinvol.
 • Het omweiden op een schone weide is met name belangrijk voor de lammeren, vuistregel is dat vóór 15 juni de lammeren elke 3 weken op een schoon perceel komen en na 15 juni na 10-14 dagen.
 • Een weide is schoon als er in de 3 maanden daarvoor geen schapen hebben gelopen of een perceel waar in die tussentijd een maaisnede afgehaald is.
 • Twijfelt u (bijvoorbeeld bij klinische klachten) en is het vier weken nadat lammeren op een besmet perceel zijn gekomen? Doe dan mestonderzoek.
 • Het is nuttig om 10 tot 14 dagen na behandeling een therapiecontrole door middel van mestonderzoek uit te voeren, zo kan resistentie tegen een product eerder opgemerkt worden.
 • Indien oude schapen ontwormt moeten worden

 

Voor het krijgen van ontwormingsmiddelen nemen wij de volgende regels in acht.

 • Voor het verkrijgen van ontwormingsmiddel is een mestonderzoek nodig.
 • Indien er ontwormt wordt na aflammeren is een middel vrij verkrijgbaar.
 • Tussen 1 juni en 1 augustus zijn middelen vrij te verkrijgen op voorwaarde dat er een mestonderzoek uitgevoerd wordt op controle van effectiviteit.

Meer nieuwsberichten

Vliegenbestrijding

Vliegenbestrijding: Met het aanbreken van het warmere weer komen ook de vliegen weer tevoorschijn. Vliegen kunnen naast overlast ook ziektes tussen dieren overbrengen. De bekendste ziektes die overgebracht worden via vliegen zijn wrang en houw. Wrang: Wrang is een uierontsteking veroorzaakt door Trueperella Pyogenes, deze bacterie wordt in de weide via vliegen overgebracht van speen […]

Nieuwsbrief maart 2022

Vermelden medicijnen VKI formulier:  Zoals waarschijnlijk bekend, dient er bij runderen die naar de slachterij gaan een Voedselketeninformatie (VKI) formulier ingevuld te worden. Hierop moet een aantal zaken rondom medicijngebruik ingevuld worden. Allereerst moeten medicijnen vermeld worden waarvan de wachttermijn voor vlees, in de 7 dagen voordat het dier geslacht wordt, verstreken is. Let er […]

Ontwormen van schapen

Ontwormen van schapen:   Het moment van ontwormen van schapen en lammeren blijkt vaak een discussiepunt. Vanwege het ontwikkelen van resistentie van maagdarmwormen tegen ontwormingsmiddelen is het belangrijk om te beseffen dat bij elke behandeling er geselecteerd wordt op resistentie. Resistentie is niet meer terug te draaien en daarom is het vertragen van de ontwikkeling […]
Alle nieuwsberichten

Stel direct uw vraag

Maandag: 08.00 – 18.30 uur
Dinsdag: 08.00 – 18.30 uur
Woensdag: 08.00 – 18.30 uur
Donderdag: 08.00 – 18.30 uur
Vrijdag: 08.00 – 18.30 uur
Zaterdag: 09.00 – 12.00 uur
Wij werken op afspraak

Dierenartsenpraktijk Vaassen

Apeldoorn, Epe, Heerde, Wapenveld, Terwolde, Nijbroek, Voorst, Klarenbeek, Loenen en Lieren