Nieuwsbrief maart 2022

Vermelden medicijnen VKI formulier:

 Zoals waarschijnlijk bekend, dient er bij runderen die naar de slachterij gaan een Voedselketeninformatie (VKI) formulier ingevuld te worden. Hierop moet een aantal zaken rondom medicijngebruik ingevuld worden. Allereerst moeten medicijnen vermeld worden waarvan de wachttermijn voor vlees, in de 7 dagen voordat het dier geslacht wordt, verstreken is. Let er hierbij op dat diergeneesmiddelen waar geen wachttermijn voor vlees op zit (m.n. Calcium infuus) ook vermeld worden op het formulier. Omdat er geen wachttijd op het vlees zit wordt dit nog wel eens vergeten te vermelden. Echter, kan er aan de slachtlijn nog wel geconstateerd worden dat er een middel is toegediend. Toedienen van injecties of infusen geven onderhuids bloedingen die aan de slachtlijn snel te herkennen zijn. Wanneer er vervolgens geen middel vermeld staat op het VKI formulier kan dit nog wel eens voor problemen zorgen, waardoor koeien soms onterecht worden afgekeurd.

 

Bloed tappen bij verwerpen:

 Nederland is al sinds 1997 vrij van Brucellose. Brucellose is een bacteriële infectie die ervoor zorgt dat dieren gaan verwerpen. De ziekte is erg besmettelijk en zorgt ervoor dat er meerdere dieren in de koppel verwerpen.

Omdat Nederland de officiële status Brucella-vrij heeft, is het niet nodig alle rundveebedrijven routinematig op brucellose te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld bij BVD en IBR wel het geval is. Voorwaarde hiervoor is wel dat alle dieren die verwerpen, binnen een week onderzocht worden op Brucella. Zo is een eventuele herintroductie van Brucella in de nederlandse veestapel snel op te sporen. Een dier telt als een verwerper wanneer het dier aborteert tussen de 100 dagen van de dracht en 21 dagen voor de verwachte afkalfdatum.

Het verwerpen door runderen is aangifteplichtig in verband met het risico van brucellose. Als er binnen 7 dagen een bloedmonster van een verwerper ingestuurd wordt voor onderzoek, geldt er een vrijstelling van de aangifteplicht. Iedere verwerper is een Brucella-verdacht rund en mag alleen van het bedrijf worden afgevoerd als de uitslag van het bloedonderzoek gunstig is. Uit gegevens van de GD blijkt dat er een afname is van het aantal bloedjes wat na verwerpen wordt opgestuurd. Om te voorkomen dat er in de toekomst weer routinematig onderzoek gedaan moet  worden, is het belangrijk om deze bloedjes wel te blijven insturen. De kosten voor het onderzoek en de visite worden betaald door de GD.

 

Ondertekenen BBP, BGP en/of Koekompas:

 Nogmaals een herinnering om het BBP, BGP en/of Koekompas (digitaal) te ondertekenen. De plannen zijn pas geldig wanneer deze door dierenarts en veehouder ondertekend zijn. Hier wordt bij controles ook aandacht aan gegeven.

Homeopathische middelen in BBP:

 Door veranderende wetgeving rondom homeopathische middelen zijn In het nieuwe BBP de volgende homeopathische middelen opgenomen: Coffea praeparata, LactaQuit en Colosan. Zoals in voorgaande nieuwsbrief vermeld is alleen de veiligheid van deze producten bewezen en niet de werking.

Meer nieuwsberichten

Vliegenbestrijding

Vliegenbestrijding: Met het aanbreken van het warmere weer komen ook de vliegen weer tevoorschijn. Vliegen kunnen naast overlast ook ziektes tussen dieren overbrengen. De bekendste ziektes die overgebracht worden via vliegen zijn wrang en houw. Wrang: Wrang is een uierontsteking veroorzaakt door Trueperella Pyogenes, deze bacterie wordt in de weide via vliegen overgebracht van speen […]

Nieuwsbrief maart 2022

Vermelden medicijnen VKI formulier:  Zoals waarschijnlijk bekend, dient er bij runderen die naar de slachterij gaan een Voedselketeninformatie (VKI) formulier ingevuld te worden. Hierop moet een aantal zaken rondom medicijngebruik ingevuld worden. Allereerst moeten medicijnen vermeld worden waarvan de wachttermijn voor vlees, in de 7 dagen voordat het dier geslacht wordt, verstreken is. Let er […]

Ontwormen van schapen

Ontwormen van schapen:   Het moment van ontwormen van schapen en lammeren blijkt vaak een discussiepunt. Vanwege het ontwikkelen van resistentie van maagdarmwormen tegen ontwormingsmiddelen is het belangrijk om te beseffen dat bij elke behandeling er geselecteerd wordt op resistentie. Resistentie is niet meer terug te draaien en daarom is het vertragen van de ontwikkeling […]
Alle nieuwsberichten

Stel direct uw vraag

Maandag: 08.00 – 18.30 uur
Dinsdag: 08.00 – 18.30 uur
Woensdag: 08.00 – 18.30 uur
Donderdag: 08.00 – 18.30 uur
Vrijdag: 08.00 – 18.30 uur
Zaterdag: 09.00 – 12.00 uur
Wij werken op afspraak

Dierenartsenpraktijk Vaassen

Apeldoorn, Epe, Heerde, Wapenveld, Terwolde, Nijbroek, Voorst, Klarenbeek, Loenen en Lieren